สินค้าเหลือน้อย

499 BAHT
add to cart

ชุดสามารถเปลี่ยนสีดได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 

ความสูง 200mm

q select pid from dex_product where pid<>'11109' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13862,10481,22676,5009,19406,18121,13906,14926,1797,2185,23005,17145,4689,6995,19829,1803,17500,17496 Array ( [0] => 13862 [1] => 10481 [2] => 22676 [3] => 5009 [4] => 19406 [5] => 18121 [6] => 13906 [7] => 14926 [8] => 1797 [9] => 2185 [10] => 23005 [11] => 17145 [12] => 4689 [13] => 6995 [14] => 19829 [15] => 1803 [16] => 17500 [17] => 17496 )