มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11097' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10561,8731,9892,9901,8746,9909,8735,20947,22839,8736,8730,9916,8721,11086,13053,8748,9904,8722 Array ( [0] => 10561 [1] => 8731 [2] => 9892 [3] => 9901 [4] => 8746 [5] => 9909 [6] => 8735 [7] => 20947 [8] => 22839 [9] => 8736 [10] => 8730 [11] => 9916 [12] => 8721 [13] => 11086 [14] => 13053 [15] => 8748 [16] => 9904 [17] => 8722 )