มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11097' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9916,19648,8752,8725,17184,11089,9900,8735,9904,17703,9905,9910,8729,9913,17701,9915,10830,9908 Array ( [0] => 9916 [1] => 19648 [2] => 8752 [3] => 8725 [4] => 17184 [5] => 11089 [6] => 9900 [7] => 8735 [8] => 9904 [9] => 17703 [10] => 9905 [11] => 9910 [12] => 8729 [13] => 9913 [14] => 17701 [15] => 9915 [16] => 10830 [17] => 9908 )