มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11097' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9912,19966,8721,8756,11087,22457,10829,22456,9899,17701,10563,22015,10753,22556,11094,8746,9916,8758 Array ( [0] => 9912 [1] => 19966 [2] => 8721 [3] => 8756 [4] => 11087 [5] => 22457 [6] => 10829 [7] => 22456 [8] => 9899 [9] => 17701 [10] => 10563 [11] => 22015 [12] => 10753 [13] => 22556 [14] => 11094 [15] => 8746 [16] => 9916 [17] => 8758 )