มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11097' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20947,9899,8749,8758,17677,22456,9908,11452,8745,23458,8724,8753,8748,8728,22556,21230,22815,11089 Array ( [0] => 20947 [1] => 9899 [2] => 8749 [3] => 8758 [4] => 17677 [5] => 22456 [6] => 9908 [7] => 11452 [8] => 8745 [9] => 23458 [10] => 8724 [11] => 8753 [12] => 8748 [13] => 8728 [14] => 22556 [15] => 21230 [16] => 22815 [17] => 11089 )