มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11096' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9898,11452,9908,9894,11091,19966,22014,24237,9901,11088,22456,11093,8731,8723,9912,10752,17184,8732 Array ( [0] => 9898 [1] => 11452 [2] => 9908 [3] => 9894 [4] => 11091 [5] => 19966 [6] => 22014 [7] => 24237 [8] => 9901 [9] => 11088 [10] => 22456 [11] => 11093 [12] => 8731 [13] => 8723 [14] => 9912 [15] => 10752 [16] => 17184 [17] => 8732 )