มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11096' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8733,9909,19648,10559,9903,9911,9901,15565,9893,17677,17703,9905,8728,22815,13053,9894,10752,11089 Array ( [0] => 8733 [1] => 9909 [2] => 19648 [3] => 10559 [4] => 9903 [5] => 9911 [6] => 9901 [7] => 15565 [8] => 9893 [9] => 17677 [10] => 17703 [11] => 9905 [12] => 8728 [13] => 22815 [14] => 13053 [15] => 9894 [16] => 10752 [17] => 11089 )