มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11096' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10752,8737,9900,9899,17703,9898,9901,10559,8755,10561,11452,8727,8728,11093,17677,8730,8738,9910 Array ( [0] => 10752 [1] => 8737 [2] => 9900 [3] => 9899 [4] => 17703 [5] => 9898 [6] => 9901 [7] => 10559 [8] => 8755 [9] => 10561 [10] => 11452 [11] => 8727 [12] => 8728 [13] => 11093 [14] => 17677 [15] => 8730 [16] => 8738 [17] => 9910 )