มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11096' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8745,21230,10753,9902,8734,9898,24237,8738,22815,8758,17184,9892,8752,11091,8757,9893,8726,11087 Array ( [0] => 8745 [1] => 21230 [2] => 10753 [3] => 9902 [4] => 8734 [5] => 9898 [6] => 24237 [7] => 8738 [8] => 22815 [9] => 8758 [10] => 17184 [11] => 9892 [12] => 8752 [13] => 11091 [14] => 8757 [15] => 9893 [16] => 8726 [17] => 11087 )