มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11096' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8760,8729,11092,11090,21230,8764,8745,13053,10561,9892,8725,20091,8756,9910,9911,11094,9909,22815 Array ( [0] => 8760 [1] => 8729 [2] => 11092 [3] => 11090 [4] => 21230 [5] => 8764 [6] => 8745 [7] => 13053 [8] => 10561 [9] => 9892 [10] => 8725 [11] => 20091 [12] => 8756 [13] => 9910 [14] => 9911 [15] => 11094 [16] => 9909 [17] => 22815 )