มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11096' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10828,11087,17699,9895,9900,11089,9906,8734,9892,8760,8723,8757,9901,9904,10563,10561,15565,17184 Array ( [0] => 10828 [1] => 11087 [2] => 17699 [3] => 9895 [4] => 9900 [5] => 11089 [6] => 9906 [7] => 8734 [8] => 9892 [9] => 8760 [10] => 8723 [11] => 8757 [12] => 9901 [13] => 9904 [14] => 10563 [15] => 10561 [16] => 15565 [17] => 17184 )