มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11096' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8754,24018,20091,8763,8758,9908,13053,10562,8755,9900,19966,9915,9902,9914,9892,8757,11090,10753 Array ( [0] => 8754 [1] => 24018 [2] => 20091 [3] => 8763 [4] => 8758 [5] => 9908 [6] => 13053 [7] => 10562 [8] => 8755 [9] => 9900 [10] => 19966 [11] => 9915 [12] => 9902 [13] => 9914 [14] => 9892 [15] => 8757 [16] => 11090 [17] => 10753 )