มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11096' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20953,9902,9901,8722,10830,8761,9894,9910,9906,20091,9907,11090,8721,11093,13157,9911,8732,9915 Array ( [0] => 20953 [1] => 9902 [2] => 9901 [3] => 8722 [4] => 10830 [5] => 8761 [6] => 9894 [7] => 9910 [8] => 9906 [9] => 20091 [10] => 9907 [11] => 11090 [12] => 8721 [13] => 11093 [14] => 13157 [15] => 9911 [16] => 8732 [17] => 9915 )