มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11096' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8749,22815,9909,8725,9905,10559,11090,20953,9892,8752,8721,10830,10562,11091,17699,22457,9912,11452 Array ( [0] => 8749 [1] => 22815 [2] => 9909 [3] => 8725 [4] => 9905 [5] => 10559 [6] => 11090 [7] => 20953 [8] => 9892 [9] => 8752 [10] => 8721 [11] => 10830 [12] => 10562 [13] => 11091 [14] => 17699 [15] => 22457 [16] => 9912 [17] => 11452 )