สินค้าหมด

400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11095' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11096,9907,22556,9913,9895,11097,22815,11086,11087,8739,10830,9916,8722,8725,11088,10752,24018,13157 Array ( [0] => 11096 [1] => 9907 [2] => 22556 [3] => 9913 [4] => 9895 [5] => 11097 [6] => 22815 [7] => 11086 [8] => 11087 [9] => 8739 [10] => 10830 [11] => 9916 [12] => 8722 [13] => 8725 [14] => 11088 [15] => 10752 [16] => 24018 [17] => 13157 )