สินค้าหมด

400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11095' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11093,11092,11486,11091,17184,11094,23458,8764,9900,10232,8728,8722,9907,8760,11096,11087,8752,8726 Array ( [0] => 11093 [1] => 11092 [2] => 11486 [3] => 11091 [4] => 17184 [5] => 11094 [6] => 23458 [7] => 8764 [8] => 9900 [9] => 10232 [10] => 8728 [11] => 8722 [12] => 9907 [13] => 8760 [14] => 11096 [15] => 11087 [16] => 8752 [17] => 8726 )