สินค้าหมด

400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11095' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19648,8736,21229,9901,8722,9908,8764,9905,17677,9912,9900,9893,22456,10547,22014,11088,9899,8756 Array ( [0] => 19648 [1] => 8736 [2] => 21229 [3] => 9901 [4] => 8722 [5] => 9908 [6] => 8764 [7] => 9905 [8] => 17677 [9] => 9912 [10] => 9900 [11] => 9893 [12] => 22456 [13] => 10547 [14] => 22014 [15] => 11088 [16] => 9899 [17] => 8756 )