สินค้าเหลือน้อย

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11095' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9907,13157,8752,8739,9895,11096,11086,8746,9912,9908,8762,23458,9913,9902,9894,8723,24018,11089 Array ( [0] => 9907 [1] => 13157 [2] => 8752 [3] => 8739 [4] => 9895 [5] => 11096 [6] => 11086 [7] => 8746 [8] => 9912 [9] => 9908 [10] => 8762 [11] => 23458 [12] => 9913 [13] => 9902 [14] => 9894 [15] => 8723 [16] => 24018 [17] => 11089 )