สินค้าหมด

400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11095' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11092,8757,8729,11091,10547,11088,9895,9914,11090,8750,8724,8760,19648,8728,8743,20953,9909,9905 Array ( [0] => 11092 [1] => 8757 [2] => 8729 [3] => 11091 [4] => 10547 [5] => 11088 [6] => 9895 [7] => 9914 [8] => 11090 [9] => 8750 [10] => 8724 [11] => 8760 [12] => 19648 [13] => 8728 [14] => 8743 [15] => 20953 [16] => 9909 [17] => 9905 )