สินค้าเหลือน้อย

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11095' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8747,9916,8735,9909,9910,17703,11089,8732,15565,9898,11093,8746,8737,9904,8755,10559,9907,8759 Array ( [0] => 8747 [1] => 9916 [2] => 8735 [3] => 9909 [4] => 9910 [5] => 17703 [6] => 11089 [7] => 8732 [8] => 15565 [9] => 9898 [10] => 11093 [11] => 8746 [12] => 8737 [13] => 9904 [14] => 8755 [15] => 10559 [16] => 9907 [17] => 8759 )