สินค้าหมด

400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11095' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9914,20947,9895,9913,11452,19648,9912,8724,11093,22815,8745,22839,11088,11091,8763,8759,17184,10547 Array ( [0] => 9914 [1] => 20947 [2] => 9895 [3] => 9913 [4] => 11452 [5] => 19648 [6] => 9912 [7] => 8724 [8] => 11093 [9] => 22815 [10] => 8745 [11] => 22839 [12] => 11088 [13] => 11091 [14] => 8763 [15] => 8759 [16] => 17184 [17] => 10547 )