สินค้าหมด

400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11095' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8747,11094,10752,10547,9900,13053,11086,11093,8725,11087,11092,8744,8745,11089,20091,22839,9906,8764 Array ( [0] => 8747 [1] => 11094 [2] => 10752 [3] => 10547 [4] => 9900 [5] => 13053 [6] => 11086 [7] => 11093 [8] => 8725 [9] => 11087 [10] => 11092 [11] => 8744 [12] => 8745 [13] => 11089 [14] => 20091 [15] => 22839 [16] => 9906 [17] => 8764 )