สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11094' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9915,8744,10560,11091,8764,22456,17184,8756,22015,8721,8750,8730,10563,9911,22014,22839,11086,10830 Array ( [0] => 9915 [1] => 8744 [2] => 10560 [3] => 11091 [4] => 8764 [5] => 22456 [6] => 17184 [7] => 8756 [8] => 22015 [9] => 8721 [10] => 8750 [11] => 8730 [12] => 10563 [13] => 9911 [14] => 22014 [15] => 22839 [16] => 11086 [17] => 10830 )