สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11094' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8724,10232,15565,11486,9911,11452,9899,8723,21230,8746,9909,8748,9892,8737,9898,9893,22015,10752 Array ( [0] => 8724 [1] => 10232 [2] => 15565 [3] => 11486 [4] => 9911 [5] => 11452 [6] => 9899 [7] => 8723 [8] => 21230 [9] => 8746 [10] => 9909 [11] => 8748 [12] => 9892 [13] => 8737 [14] => 9898 [15] => 9893 [16] => 22015 [17] => 10752 )