สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11094' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9904,10753,9908,17701,9894,15565,8752,8729,8725,24018,8747,11089,8758,19967,8723,8750,9903,17677 Array ( [0] => 9904 [1] => 10753 [2] => 9908 [3] => 17701 [4] => 9894 [5] => 15565 [6] => 8752 [7] => 8729 [8] => 8725 [9] => 24018 [10] => 8747 [11] => 11089 [12] => 8758 [13] => 19967 [14] => 8723 [15] => 8750 [16] => 9903 [17] => 17677 )