สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11094' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8726,19648,8758,17184,8729,9914,8722,8731,11091,8764,9910,13053,19967,10561,9895,8752,8721,11452 Array ( [0] => 8726 [1] => 19648 [2] => 8758 [3] => 17184 [4] => 8729 [5] => 9914 [6] => 8722 [7] => 8731 [8] => 11091 [9] => 8764 [10] => 9910 [11] => 13053 [12] => 19967 [13] => 10561 [14] => 9895 [15] => 8752 [16] => 8721 [17] => 11452 )