สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11094' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11486,22014,10559,8732,9911,8734,11093,8738,8744,8739,17699,9910,8737,10563,8746,11088,19967,10753 Array ( [0] => 11486 [1] => 22014 [2] => 10559 [3] => 8732 [4] => 9911 [5] => 8734 [6] => 11093 [7] => 8738 [8] => 8744 [9] => 8739 [10] => 17699 [11] => 9910 [12] => 8737 [13] => 10563 [14] => 8746 [15] => 11088 [16] => 19967 [17] => 10753 )