สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11093' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8757,10752,19966,20953,8745,9898,8730,9893,11486,22015,21230,8721,11095,11096,10547,11086,9906,17677 Array ( [0] => 8757 [1] => 10752 [2] => 19966 [3] => 20953 [4] => 8745 [5] => 9898 [6] => 8730 [7] => 9893 [8] => 11486 [9] => 22015 [10] => 21230 [11] => 8721 [12] => 11095 [13] => 11096 [14] => 10547 [15] => 11086 [16] => 9906 [17] => 17677 )