สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11093' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8762,22556,19648,22815,9892,10828,8743,8728,11094,8760,8755,8745,8756,15565,21230,11091,22839,8727 Array ( [0] => 8762 [1] => 22556 [2] => 19648 [3] => 22815 [4] => 9892 [5] => 10828 [6] => 8743 [7] => 8728 [8] => 11094 [9] => 8760 [10] => 8755 [11] => 8745 [12] => 8756 [13] => 15565 [14] => 21230 [15] => 11091 [16] => 22839 [17] => 8727 )