สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11093' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8733,17703,8726,22014,11092,20091,8747,8744,9892,10547,8731,9911,8760,9903,10752,9894,11087,8729 Array ( [0] => 8733 [1] => 17703 [2] => 8726 [3] => 22014 [4] => 11092 [5] => 20091 [6] => 8747 [7] => 8744 [8] => 9892 [9] => 10547 [10] => 8731 [11] => 9911 [12] => 8760 [13] => 9903 [14] => 10752 [15] => 9894 [16] => 11087 [17] => 8729 )