สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11093' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8747,8752,19967,9912,8757,11096,8749,22839,9915,8764,8746,11090,8759,8739,11097,17699,9909,11087 Array ( [0] => 8747 [1] => 8752 [2] => 19967 [3] => 9912 [4] => 8757 [5] => 11096 [6] => 8749 [7] => 22839 [8] => 9915 [9] => 8764 [10] => 8746 [11] => 11090 [12] => 8759 [13] => 8739 [14] => 11097 [15] => 17699 [16] => 9909 [17] => 11087 )