สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11093' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9892,9895,8747,17184,10830,8743,11089,9909,11088,20953,11090,11087,13157,10232,9906,8727,8764,8744 Array ( [0] => 9892 [1] => 9895 [2] => 8747 [3] => 17184 [4] => 10830 [5] => 8743 [6] => 11089 [7] => 9909 [8] => 11088 [9] => 20953 [10] => 11090 [11] => 11087 [12] => 13157 [13] => 10232 [14] => 9906 [15] => 8727 [16] => 8764 [17] => 8744 )