สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11093' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8756,8760,8757,8721,11097,11086,11092,8758,8744,8726,21229,8739,9915,9913,9916,22815,11094,8764 Array ( [0] => 8756 [1] => 8760 [2] => 8757 [3] => 8721 [4] => 11097 [5] => 11086 [6] => 11092 [7] => 8758 [8] => 8744 [9] => 8726 [10] => 21229 [11] => 8739 [12] => 9915 [13] => 9913 [14] => 9916 [15] => 22815 [16] => 11094 [17] => 8764 )