มีสินค้า

3,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11092' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8744,21229,9912,15565,8756,10752,8731,8737,9903,9901,8750,11094,8722,8732,17703,13157,9906,10830 Array ( [0] => 8744 [1] => 21229 [2] => 9912 [3] => 15565 [4] => 8756 [5] => 10752 [6] => 8731 [7] => 8737 [8] => 9903 [9] => 9901 [10] => 8750 [11] => 11094 [12] => 8722 [13] => 8732 [14] => 17703 [15] => 13157 [16] => 9906 [17] => 10830 )