สินค้าเหลือน้อย

3,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11092' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8758,8752,17699,9894,20091,13053,8723,8727,8731,8743,8748,9914,9903,8750,17703,11088,8736,10562 Array ( [0] => 8758 [1] => 8752 [2] => 17699 [3] => 9894 [4] => 20091 [5] => 13053 [6] => 8723 [7] => 8727 [8] => 8731 [9] => 8743 [10] => 8748 [11] => 9914 [12] => 9903 [13] => 8750 [14] => 17703 [15] => 11088 [16] => 8736 [17] => 10562 )