สินค้าเหลือน้อย

3,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11092' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8733,8758,8732,19966,9909,9910,20953,9908,8737,9903,9904,9911,9902,11086,8761,8756,8753,22015 Array ( [0] => 8733 [1] => 8758 [2] => 8732 [3] => 19966 [4] => 9909 [5] => 9910 [6] => 20953 [7] => 9908 [8] => 8737 [9] => 9903 [10] => 9904 [11] => 9911 [12] => 9902 [13] => 11086 [14] => 8761 [15] => 8756 [16] => 8753 [17] => 22015 )