มีสินค้า

3,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11092' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11486,11091,9911,9898,9893,10753,8761,15565,9900,9906,9905,8739,19966,9907,21229,13053,9904,9913 Array ( [0] => 11486 [1] => 11091 [2] => 9911 [3] => 9898 [4] => 9893 [5] => 10753 [6] => 8761 [7] => 15565 [8] => 9900 [9] => 9906 [10] => 9905 [11] => 8739 [12] => 19966 [13] => 9907 [14] => 21229 [15] => 13053 [16] => 9904 [17] => 9913 )