สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11091' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9894,8731,11086,9915,9892,9913,8758,20953,11452,17701,8743,17699,10830,8723,9911,8763,17677,19967 Array ( [0] => 9894 [1] => 8731 [2] => 11086 [3] => 9915 [4] => 9892 [5] => 9913 [6] => 8758 [7] => 20953 [8] => 11452 [9] => 17701 [10] => 8743 [11] => 17699 [12] => 10830 [13] => 8723 [14] => 9911 [15] => 8763 [16] => 17677 [17] => 19967 )