มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11091' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22015,10752,10753,9894,8764,11088,11089,22456,20953,8743,11087,15565,10547,8746,9910,17677,10828,9901 Array ( [0] => 22015 [1] => 10752 [2] => 10753 [3] => 9894 [4] => 8764 [5] => 11088 [6] => 11089 [7] => 22456 [8] => 20953 [9] => 8743 [10] => 11087 [11] => 15565 [12] => 10547 [13] => 8746 [14] => 9910 [15] => 17677 [16] => 10828 [17] => 9901 )