มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11091' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9912,8738,8731,8736,9914,8749,22456,8746,22556,11088,8724,10232,21230,17703,8730,22839,8743,22014 Array ( [0] => 9912 [1] => 8738 [2] => 8731 [3] => 8736 [4] => 9914 [5] => 8749 [6] => 22456 [7] => 8746 [8] => 22556 [9] => 11088 [10] => 8724 [11] => 10232 [12] => 21230 [13] => 17703 [14] => 8730 [15] => 22839 [16] => 8743 [17] => 22014 )