มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11091' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9894,8722,23458,8725,8739,8738,13157,22839,11097,10563,10560,9893,20091,9906,20953,9903,8743,9892 Array ( [0] => 9894 [1] => 8722 [2] => 23458 [3] => 8725 [4] => 8739 [5] => 8738 [6] => 13157 [7] => 22839 [8] => 11097 [9] => 10563 [10] => 10560 [11] => 9893 [12] => 20091 [13] => 9906 [14] => 20953 [15] => 9903 [16] => 8743 [17] => 9892 )