สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11091' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8749,9895,22839,8722,9905,9908,17677,8737,10559,8736,17701,8727,9911,9916,8735,8754,9906,8757 Array ( [0] => 8749 [1] => 9895 [2] => 22839 [3] => 8722 [4] => 9905 [5] => 9908 [6] => 17677 [7] => 8737 [8] => 10559 [9] => 8736 [10] => 17701 [11] => 8727 [12] => 9911 [13] => 9916 [14] => 8735 [15] => 8754 [16] => 9906 [17] => 8757 )