มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11091' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9916,10559,8754,10232,8750,13157,9902,8721,11089,8731,8753,9901,17699,20947,8730,22839,8744,22457 Array ( [0] => 9916 [1] => 10559 [2] => 8754 [3] => 10232 [4] => 8750 [5] => 13157 [6] => 9902 [7] => 8721 [8] => 11089 [9] => 8731 [10] => 8753 [11] => 9901 [12] => 17699 [13] => 20947 [14] => 8730 [15] => 22839 [16] => 8744 [17] => 22457 )