สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11091' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20091,8735,22014,8750,11090,11094,19648,8760,8764,8724,8762,8757,9903,9913,15565,11452,17703,8758 Array ( [0] => 20091 [1] => 8735 [2] => 22014 [3] => 8750 [4] => 11090 [5] => 11094 [6] => 19648 [7] => 8760 [8] => 8764 [9] => 8724 [10] => 8762 [11] => 8757 [12] => 9903 [13] => 9913 [14] => 15565 [15] => 11452 [16] => 17703 [17] => 8758 )