มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11090' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11088,22015,9894,22839,10828,8733,8758,8760,10829,9900,8749,9901,9893,11087,10547,10560,17701,8746 Array ( [0] => 11088 [1] => 22015 [2] => 9894 [3] => 22839 [4] => 10828 [5] => 8733 [6] => 8758 [7] => 8760 [8] => 10829 [9] => 9900 [10] => 8749 [11] => 9901 [12] => 9893 [13] => 11087 [14] => 10547 [15] => 10560 [16] => 17701 [17] => 8746 )