มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11090' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9900,9916,11087,9910,22015,8738,11097,8754,22014,11094,8726,9908,8722,9898,8759,17703,9906,8724 Array ( [0] => 9900 [1] => 9916 [2] => 11087 [3] => 9910 [4] => 22015 [5] => 8738 [6] => 11097 [7] => 8754 [8] => 22014 [9] => 11094 [10] => 8726 [11] => 9908 [12] => 8722 [13] => 9898 [14] => 8759 [15] => 17703 [16] => 9906 [17] => 8724 )