มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11090' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8749,9910,8731,17703,9916,10829,10547,8722,9906,9911,11087,9900,11091,11092,8724,8764,9903,8736 Array ( [0] => 8749 [1] => 9910 [2] => 8731 [3] => 17703 [4] => 9916 [5] => 10829 [6] => 10547 [7] => 8722 [8] => 9906 [9] => 9911 [10] => 11087 [11] => 9900 [12] => 11091 [13] => 11092 [14] => 8724 [15] => 8764 [16] => 9903 [17] => 8736 )