มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11090' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11087,22015,8744,11097,9901,9895,13157,19967,11093,9899,8749,22556,10559,8753,22839,9912,8757,10547 Array ( [0] => 11087 [1] => 22015 [2] => 8744 [3] => 11097 [4] => 9901 [5] => 9895 [6] => 13157 [7] => 19967 [8] => 11093 [9] => 9899 [10] => 8749 [11] => 22556 [12] => 10559 [13] => 8753 [14] => 22839 [15] => 9912 [16] => 8757 [17] => 10547 )