มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11090' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8749,10560,8755,9916,9910,11091,10828,17699,11086,8763,9907,22839,10563,17703,11486,17184,9909,8754 Array ( [0] => 8749 [1] => 10560 [2] => 8755 [3] => 9916 [4] => 9910 [5] => 11091 [6] => 10828 [7] => 17699 [8] => 11086 [9] => 8763 [10] => 9907 [11] => 22839 [12] => 10563 [13] => 17703 [14] => 11486 [15] => 17184 [16] => 9909 [17] => 8754 )