มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11090' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9909,8758,11087,8754,8736,11086,10561,21229,9915,10562,8760,10560,11452,8763,9913,20947,8735,8764 Array ( [0] => 9909 [1] => 8758 [2] => 11087 [3] => 8754 [4] => 8736 [5] => 11086 [6] => 10561 [7] => 21229 [8] => 9915 [9] => 10562 [10] => 8760 [11] => 10560 [12] => 11452 [13] => 8763 [14] => 9913 [15] => 20947 [16] => 8735 [17] => 8764 )