มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11090' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9893,9901,9911,8749,20953,9915,9914,8727,10559,22815,10828,8726,8728,9916,8724,9898,10829,11089 Array ( [0] => 9893 [1] => 9901 [2] => 9911 [3] => 8749 [4] => 20953 [5] => 9915 [6] => 9914 [7] => 8727 [8] => 10559 [9] => 22815 [10] => 10828 [11] => 8726 [12] => 8728 [13] => 9916 [14] => 8724 [15] => 9898 [16] => 10829 [17] => 11089 )