มีสินค้า

1,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11089' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8733,10232,9898,11094,24237,22014,11090,8736,8763,8755,21230,8738,8759,9905,10828,9899,8725,11486 Array ( [0] => 8733 [1] => 10232 [2] => 9898 [3] => 11094 [4] => 24237 [5] => 22014 [6] => 11090 [7] => 8736 [8] => 8763 [9] => 8755 [10] => 21230 [11] => 8738 [12] => 8759 [13] => 9905 [14] => 10828 [15] => 9899 [16] => 8725 [17] => 11486 )