มีสินค้า

1,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11089' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10829,9904,17677,9898,19648,11090,9910,21229,20091,8743,11087,9905,15565,8739,8753,8758,8725,8731 Array ( [0] => 10829 [1] => 9904 [2] => 17677 [3] => 9898 [4] => 19648 [5] => 11090 [6] => 9910 [7] => 21229 [8] => 20091 [9] => 8743 [10] => 11087 [11] => 9905 [12] => 15565 [13] => 8739 [14] => 8753 [15] => 8758 [16] => 8725 [17] => 8731 )