มีสินค้า

1,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11089' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9893,11090,8764,23458,8755,22815,24237,8723,15565,8752,9905,8761,9910,21229,9906,8730,8734,8724 Array ( [0] => 9893 [1] => 11090 [2] => 8764 [3] => 23458 [4] => 8755 [5] => 22815 [6] => 24237 [7] => 8723 [8] => 15565 [9] => 8752 [10] => 9905 [11] => 8761 [12] => 9910 [13] => 21229 [14] => 9906 [15] => 8730 [16] => 8734 [17] => 8724 )