มีสินค้า

1,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11089' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11097,8731,22014,8726,10829,19967,8730,8758,8747,10830,8723,8764,9892,8724,17703,9905,8757,9898 Array ( [0] => 11097 [1] => 8731 [2] => 22014 [3] => 8726 [4] => 10829 [5] => 19967 [6] => 8730 [7] => 8758 [8] => 8747 [9] => 10830 [10] => 8723 [11] => 8764 [12] => 9892 [13] => 8724 [14] => 17703 [15] => 9905 [16] => 8757 [17] => 9898 )