มีสินค้า

1,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11089' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8756,8746,15565,9902,8734,8748,11486,11086,9899,10561,8739,8758,11087,11097,22014,9909,8752,8753 Array ( [0] => 8756 [1] => 8746 [2] => 15565 [3] => 9902 [4] => 8734 [5] => 8748 [6] => 11486 [7] => 11086 [8] => 9899 [9] => 10561 [10] => 8739 [11] => 8758 [12] => 11087 [13] => 11097 [14] => 22014 [15] => 9909 [16] => 8752 [17] => 8753 )