มีสินค้า

1,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11089' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19648,8729,10752,23458,22456,8738,9902,8732,8730,9915,11094,9895,9909,13053,17699,22015,11091,11092 Array ( [0] => 19648 [1] => 8729 [2] => 10752 [3] => 23458 [4] => 22456 [5] => 8738 [6] => 9902 [7] => 8732 [8] => 8730 [9] => 9915 [10] => 11094 [11] => 9895 [12] => 9909 [13] => 13053 [14] => 17699 [15] => 22015 [16] => 11091 [17] => 11092 )