มีสินค้า

1,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11089' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8726,10563,8743,22456,22815,8723,22014,8734,8738,10562,17677,11087,8759,22556,13053,11088,8755,8721 Array ( [0] => 8726 [1] => 10563 [2] => 8743 [3] => 22456 [4] => 22815 [5] => 8723 [6] => 22014 [7] => 8734 [8] => 8738 [9] => 10562 [10] => 17677 [11] => 11087 [12] => 8759 [13] => 22556 [14] => 13053 [15] => 11088 [16] => 8755 [17] => 8721 )