มีสินค้า

1,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11089' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10830,24018,20091,9905,8729,9895,8734,10562,11452,11087,17703,9906,11486,9901,13157,8743,11090,10753 Array ( [0] => 10830 [1] => 24018 [2] => 20091 [3] => 9905 [4] => 8729 [5] => 9895 [6] => 8734 [7] => 10562 [8] => 11452 [9] => 11087 [10] => 17703 [11] => 9906 [12] => 11486 [13] => 9901 [14] => 13157 [15] => 8743 [16] => 11090 [17] => 10753 )