มีสินค้า

1,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11089' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9910,19966,10560,13157,9914,9904,17703,8733,22456,20947,11452,8743,8746,17699,8747,8757,9913,22015 Array ( [0] => 9910 [1] => 19966 [2] => 10560 [3] => 13157 [4] => 9914 [5] => 9904 [6] => 17703 [7] => 8733 [8] => 22456 [9] => 20947 [10] => 11452 [11] => 8743 [12] => 8746 [13] => 17699 [14] => 8747 [15] => 8757 [16] => 9913 [17] => 22015 )