มีสินค้า

1,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11089' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10560,22556,22839,19967,17677,8733,9898,11097,8737,8748,9913,17699,8725,22457,9904,21229,11088,21230 Array ( [0] => 10560 [1] => 22556 [2] => 22839 [3] => 19967 [4] => 17677 [5] => 8733 [6] => 9898 [7] => 11097 [8] => 8737 [9] => 8748 [10] => 9913 [11] => 17699 [12] => 8725 [13] => 22457 [14] => 9904 [15] => 21229 [16] => 11088 [17] => 21230 )