มีสินค้า

1,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11089' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9903,17677,8764,11093,10232,9911,8748,11087,9905,8743,13053,10753,8736,8738,9914,8747,9913,15565 Array ( [0] => 9903 [1] => 17677 [2] => 8764 [3] => 11093 [4] => 10232 [5] => 9911 [6] => 8748 [7] => 11087 [8] => 9905 [9] => 8743 [10] => 13053 [11] => 10753 [12] => 8736 [13] => 8738 [14] => 9914 [15] => 8747 [16] => 9913 [17] => 15565 )