สินค้าเหลือน้อย

2,050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11088' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8747,9903,21229,8749,9907,9894,10561,8735,22014,11094,8733,11087,10560,9899,8722,15565,8744,8760 Array ( [0] => 8747 [1] => 9903 [2] => 21229 [3] => 8749 [4] => 9907 [5] => 9894 [6] => 10561 [7] => 8735 [8] => 22014 [9] => 11094 [10] => 8733 [11] => 11087 [12] => 10560 [13] => 9899 [14] => 8722 [15] => 15565 [16] => 8744 [17] => 8760 )