สินค้าเหลือน้อย

2,050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11088' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8760,9898,9895,8726,10828,11097,8725,19967,11089,8752,13157,8763,22556,10563,20091,9910,9911,8730 Array ( [0] => 8760 [1] => 9898 [2] => 9895 [3] => 8726 [4] => 10828 [5] => 11097 [6] => 8725 [7] => 19967 [8] => 11089 [9] => 8752 [10] => 13157 [11] => 8763 [12] => 22556 [13] => 10563 [14] => 20091 [15] => 9910 [16] => 9911 [17] => 8730 )