สินค้าเหลือน้อย

2,050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11088' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10547,9894,9907,8746,8761,24237,20947,8748,9914,13157,22556,9915,8745,9895,21229,10559,8744,9909 Array ( [0] => 10547 [1] => 9894 [2] => 9907 [3] => 8746 [4] => 8761 [5] => 24237 [6] => 20947 [7] => 8748 [8] => 9914 [9] => 13157 [10] => 22556 [11] => 9915 [12] => 8745 [13] => 9895 [14] => 21229 [15] => 10559 [16] => 8744 [17] => 9909 )