สินค้าเหลือน้อย

2,050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11088' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10559,10830,8723,19967,9909,11089,8726,8747,11090,9895,11087,22815,17699,8732,9893,8724,8749,8737 Array ( [0] => 10559 [1] => 10830 [2] => 8723 [3] => 19967 [4] => 9909 [5] => 11089 [6] => 8726 [7] => 8747 [8] => 11090 [9] => 9895 [10] => 11087 [11] => 22815 [12] => 17699 [13] => 8732 [14] => 9893 [15] => 8724 [16] => 8749 [17] => 8737 )