สินค้าเหลือน้อย

2,050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11088' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9908,9899,10753,17701,11095,9914,8723,8739,17699,23458,10547,9901,8722,8748,20947,8749,10829,11089 Array ( [0] => 9908 [1] => 9899 [2] => 10753 [3] => 17701 [4] => 11095 [5] => 9914 [6] => 8723 [7] => 8739 [8] => 17699 [9] => 23458 [10] => 10547 [11] => 9901 [12] => 8722 [13] => 8748 [14] => 20947 [15] => 8749 [16] => 10829 [17] => 11089 )