สินค้าเหลือน้อย

2,050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11088' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10561,13053,8725,8729,10563,11091,9907,22839,10560,9893,8724,11452,9913,17703,8754,8761,8737,9906 Array ( [0] => 10561 [1] => 13053 [2] => 8725 [3] => 8729 [4] => 10563 [5] => 11091 [6] => 9907 [7] => 22839 [8] => 10560 [9] => 9893 [10] => 8724 [11] => 11452 [12] => 9913 [13] => 17703 [14] => 8754 [15] => 8761 [16] => 8737 [17] => 9906 )