สินค้าหมด

1,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11087' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19648,8725,11086,8738,8762,8724,8731,9901,11486,9904,8761,8732,9916,20947,9898,8721,10561,8760 Array ( [0] => 19648 [1] => 8725 [2] => 11086 [3] => 8738 [4] => 8762 [5] => 8724 [6] => 8731 [7] => 9901 [8] => 11486 [9] => 9904 [10] => 8761 [11] => 8732 [12] => 9916 [13] => 20947 [14] => 9898 [15] => 8721 [16] => 10561 [17] => 8760 )