สินค้าหมด

1,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11087' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9915,8757,9892,10830,9910,8764,8736,8761,22015,9906,10232,8728,9895,9905,10562,10828,8759,8747 Array ( [0] => 9915 [1] => 8757 [2] => 9892 [3] => 10830 [4] => 9910 [5] => 8764 [6] => 8736 [7] => 8761 [8] => 22015 [9] => 9906 [10] => 10232 [11] => 8728 [12] => 9895 [13] => 9905 [14] => 10562 [15] => 10828 [16] => 8759 [17] => 8747 )