สินค้าหมด

1,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11087' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9892,10830,10561,20953,21230,8747,9899,8753,11486,22556,8737,8728,9893,9909,22815,11095,9906,17677 Array ( [0] => 9892 [1] => 10830 [2] => 10561 [3] => 20953 [4] => 21230 [5] => 8747 [6] => 9899 [7] => 8753 [8] => 11486 [9] => 22556 [10] => 8737 [11] => 8728 [12] => 9893 [13] => 9909 [14] => 22815 [15] => 11095 [16] => 9906 [17] => 17677 )