สินค้าหมด

1,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11087' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10547,8754,8755,8753,8752,8722,8756,9905,17184,8726,8746,8757,9913,17703,22556,11095,9914,9893 Array ( [0] => 10547 [1] => 8754 [2] => 8755 [3] => 8753 [4] => 8752 [5] => 8722 [6] => 8756 [7] => 9905 [8] => 17184 [9] => 8726 [10] => 8746 [11] => 8757 [12] => 9913 [13] => 17703 [14] => 22556 [15] => 11095 [16] => 9914 [17] => 9893 )