สินค้าหมด

1,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11087' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9909,8762,8744,22015,9894,8731,11095,8745,10560,8759,8721,8757,8753,11090,11096,9901,9895,8732 Array ( [0] => 9909 [1] => 8762 [2] => 8744 [3] => 22015 [4] => 9894 [5] => 8731 [6] => 11095 [7] => 8745 [8] => 10560 [9] => 8759 [10] => 8721 [11] => 8757 [12] => 8753 [13] => 11090 [14] => 11096 [15] => 9901 [16] => 9895 [17] => 8732 )