สินค้าหมด

1,350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11086' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8753,8748,9913,17184,8738,8726,9901,8756,8722,19967,11096,9903,8754,9907,10562,17701,20947,9892 Array ( [0] => 8753 [1] => 8748 [2] => 9913 [3] => 17184 [4] => 8738 [5] => 8726 [6] => 9901 [7] => 8756 [8] => 8722 [9] => 19967 [10] => 11096 [11] => 9903 [12] => 8754 [13] => 9907 [14] => 10562 [15] => 17701 [16] => 20947 [17] => 9892 )