สินค้าหมด

1,350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11086' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13053,9902,20091,8725,8722,8747,8764,9910,17703,10562,9905,17677,11096,8733,8737,20953,11093,8731 Array ( [0] => 13053 [1] => 9902 [2] => 20091 [3] => 8725 [4] => 8722 [5] => 8747 [6] => 8764 [7] => 9910 [8] => 17703 [9] => 10562 [10] => 9905 [11] => 17677 [12] => 11096 [13] => 8733 [14] => 8737 [15] => 20953 [16] => 11093 [17] => 8731 )