สินค้าหมด

1,350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11086' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8744,9914,8737,11094,20947,22556,8721,22839,9912,11087,8761,8731,8722,8752,9892,11092,8753,9911 Array ( [0] => 8744 [1] => 9914 [2] => 8737 [3] => 11094 [4] => 20947 [5] => 22556 [6] => 8721 [7] => 22839 [8] => 9912 [9] => 11087 [10] => 8761 [11] => 8731 [12] => 8722 [13] => 8752 [14] => 9892 [15] => 11092 [16] => 8753 [17] => 9911 )