มีสินค้า

390 BAHT
590 BAHT
add to cart

 

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน (cotton)
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้

 

q select pid from dex_product where pid<>'11081' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4636,19828,13927,21585,22488,8462,18317,20551,13945,22878,22317,10479,338,19817,19168,21627,2197,19992 Array ( [0] => 4636 [1] => 19828 [2] => 13927 [3] => 21585 [4] => 22488 [5] => 8462 [6] => 18317 [7] => 20551 [8] => 13945 [9] => 22878 [10] => 22317 [11] => 10479 [12] => 338 [13] => 19817 [14] => 19168 [15] => 21627 [16] => 2197 [17] => 19992 )