สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
350 BAHT
add to cart

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

[Set Contents]
-Runner x3
-Instruction paper x1


Custom parts to evolve Gundam 00 Diver!

-It includes parts such as backpack and new main weapon GN diver sword.
-It can be equipped on various Gunpla such as HGBD series.
-Gunpla can be customized into high-mobility combat type with use of backpack and large swords.

Included parts:
-GN diver sword x2
-Super GN sword II part x2
-Backpack x1
-Joint part x1

/
q select pid from dex_product where pid<>'11064' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15908,23568,11058,16063,11059,11063,19308,24656,20055,23570,16062,11052,24647,23590,11060,11054,11055,19306 Array ( [0] => 15908 [1] => 23568 [2] => 11058 [3] => 16063 [4] => 11059 [5] => 11063 [6] => 19308 [7] => 24656 [8] => 20055 [9] => 23570 [10] => 16062 [11] => 11052 [12] => 24647 [13] => 23590 [14] => 11060 [15] => 11054 [16] => 11055 [17] => 19306 )