สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
1000 BAHT
add to cart

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

[Set Contents]
-Runner x14
-Sticker x1
-Instruction paper x1


GN-X IV with close-combat customization!

-The head visor slides down and it can be turned into single-eyed mode.
-Connecting gimmick is featured on the 2 GN ogre swords.
-It includes a beam effect and GN beam shoulder tackle, and GN needle straight can be recreated!

Included parts:
-GN ogre sword x2
-Effect part x1 set

/
q select pid from dex_product where pid<>'11062' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11058,19295,15586,17512,11060,11064,20055,23585,21558,23570,11061,19308,18983,23586,11057,18685,18514,20067 Array ( [0] => 11058 [1] => 19295 [2] => 15586 [3] => 17512 [4] => 11060 [5] => 11064 [6] => 20055 [7] => 23585 [8] => 21558 [9] => 23570 [10] => 11061 [11] => 19308 [12] => 18983 [13] => 23586 [14] => 11057 [15] => 18685 [16] => 18514 [17] => 20067 )