สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
1000 BAHT
add to cart

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

[Set Contents]
-Runner x14
-Sticker x1
-Instruction paper x1


GN-X IV with close-combat customization!

-The head visor slides down and it can be turned into single-eyed mode.
-Connecting gimmick is featured on the 2 GN ogre swords.
-It includes a beam effect and GN beam shoulder tackle, and GN needle straight can be recreated!

Included parts:
-GN ogre sword x2
-Effect part x1 set

/
q select pid from dex_product where pid<>'11062' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19559,11058,18983,19308,13141,16063,17517,21747,23568,11061,18514,24647,11057,19558,15586,20055,23586,15560 Array ( [0] => 19559 [1] => 11058 [2] => 18983 [3] => 19308 [4] => 13141 [5] => 16063 [6] => 17517 [7] => 21747 [8] => 23568 [9] => 11061 [10] => 18514 [11] => 24647 [12] => 11057 [13] => 19558 [14] => 15586 [15] => 20055 [16] => 23586 [17] => 15560 )