สินค้าเหลือน้อย

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11050' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10488,10490,11033,19618,11041,10492,19617,11040,11048,20957,20958 Array ( [0] => 10488 [1] => 10490 [2] => 11033 [3] => 19618 [4] => 11041 [5] => 10492 [6] => 19617 [7] => 11040 [8] => 11048 [9] => 20957 [10] => 20958 )