สินค้าเหลือน้อย

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11050' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10488,20958,19617,11040,20949,10490,19618,11048,11041,11033,20948,10492,20957 Array ( [0] => 10488 [1] => 20958 [2] => 19617 [3] => 11040 [4] => 20949 [5] => 10490 [6] => 19618 [7] => 11048 [8] => 11041 [9] => 11033 [10] => 20948 [11] => 10492 [12] => 20957 )