สินค้าเหลือน้อย

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11050' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10488,20957,20948,20958,11048,11041,11033,10490,11040,19617,10492,19618,20949 Array ( [0] => 10488 [1] => 20957 [2] => 20948 [3] => 20958 [4] => 11048 [5] => 11041 [6] => 11033 [7] => 10490 [8] => 11040 [9] => 19617 [10] => 10492 [11] => 19618 [12] => 20949 )