สินค้าเหลือน้อย

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11050' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10492,11041,20957,19618,11033,19617,20958,11048,10488,11040,10490 Array ( [0] => 10492 [1] => 11041 [2] => 20957 [3] => 19618 [4] => 11033 [5] => 19617 [6] => 20958 [7] => 11048 [8] => 10488 [9] => 11040 [10] => 10490 )