มีสินค้า

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11049' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5037,6488,5032,24013,6125,5035,6499,5033,7787,2740,6489,23063,11039,23064,3701,16146,5038,5303 Array ( [0] => 5037 [1] => 6488 [2] => 5032 [3] => 24013 [4] => 6125 [5] => 5035 [6] => 6499 [7] => 5033 [8] => 7787 [9] => 2740 [10] => 6489 [11] => 23063 [12] => 11039 [13] => 23064 [14] => 3701 [15] => 16146 [16] => 5038 [17] => 5303 )