มีสินค้า

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11049' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6489,5032,11039,3701,5959,2742,2740,3687,24013,6125,7787,5302,3429,6499,6488,23063,11030,5035 Array ( [0] => 6489 [1] => 5032 [2] => 11039 [3] => 3701 [4] => 5959 [5] => 2742 [6] => 2740 [7] => 3687 [8] => 24013 [9] => 6125 [10] => 7787 [11] => 5302 [12] => 3429 [13] => 6499 [14] => 6488 [15] => 23063 [16] => 11030 [17] => 5035 )