มีสินค้า

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11049' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2742,5959,5032,6126,6221,6125,4939,7787,2740,3429,6489,5303,5038,3687,5035,7964,3701,6488 Array ( [0] => 2742 [1] => 5959 [2] => 5032 [3] => 6126 [4] => 6221 [5] => 6125 [6] => 4939 [7] => 7787 [8] => 2740 [9] => 3429 [10] => 6489 [11] => 5303 [12] => 5038 [13] => 3687 [14] => 5035 [15] => 7964 [16] => 3701 [17] => 6488 )