มีสินค้า

59 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11048' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19618,11040,10488,20957,11033,19617,11050,20948,20958,10492,11041,20949,10490 Array ( [0] => 19618 [1] => 11040 [2] => 10488 [3] => 20957 [4] => 11033 [5] => 19617 [6] => 11050 [7] => 20948 [8] => 20958 [9] => 10492 [10] => 11041 [11] => 20949 [12] => 10490 )