มีสินค้า

59 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11048' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10488,11040,11041,20948,19617,19618,11050,10490,20958,20957,11033,20949,10492 Array ( [0] => 10488 [1] => 11040 [2] => 11041 [3] => 20948 [4] => 19617 [5] => 19618 [6] => 11050 [7] => 10490 [8] => 20958 [9] => 20957 [10] => 11033 [11] => 20949 [12] => 10492 )