สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11047' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21222,24645,23297,6948,12052,11168,22811,18113,22816,6944,13054,6293,20041,6111,21720,7358,5552,5724 Array ( [0] => 21222 [1] => 24645 [2] => 23297 [3] => 6948 [4] => 12052 [5] => 11168 [6] => 22811 [7] => 18113 [8] => 22816 [9] => 6944 [10] => 13054 [11] => 6293 [12] => 20041 [13] => 6111 [14] => 21720 [15] => 7358 [16] => 5552 [17] => 5724 )