สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11047' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7357,12052,8546,10546,5692,7358,20832,22555,6945,6864,5557,7210,21720,7256,7857,5724,5725,6949 Array ( [0] => 7357 [1] => 12052 [2] => 8546 [3] => 10546 [4] => 5692 [5] => 7358 [6] => 20832 [7] => 22555 [8] => 6945 [9] => 6864 [10] => 5557 [11] => 7210 [12] => 21720 [13] => 7256 [14] => 7857 [15] => 5724 [16] => 5725 [17] => 6949 )