สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11047' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22976,7210,5873,6866,5723,6827,7323,8504,20832,22816,6436,6865,24017,6694,6946,18915,6945,11028 Array ( [0] => 22976 [1] => 7210 [2] => 5873 [3] => 6866 [4] => 5723 [5] => 6827 [6] => 7323 [7] => 8504 [8] => 20832 [9] => 22816 [10] => 6436 [11] => 6865 [12] => 24017 [13] => 6694 [14] => 6946 [15] => 18915 [16] => 6945 [17] => 11028 )