สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11047' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11167,7209,7857,7358,5555,6864,6944,8477,11168,13982,6057,18726,21720,5558,18113,5722,6292,6694 Array ( [0] => 11167 [1] => 7209 [2] => 7857 [3] => 7358 [4] => 5555 [5] => 6864 [6] => 6944 [7] => 8477 [8] => 11168 [9] => 13982 [10] => 6057 [11] => 18726 [12] => 21720 [13] => 5558 [14] => 18113 [15] => 5722 [16] => 6292 [17] => 6694 )