สินค้าหมด

169 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11046' and ( pcharacter='85' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22100,846,2120,2109,2106,9422,11341,2121,6116,2101,208,9423,2117,2119,23581,8952,5269,6535 Array ( [0] => 22100 [1] => 846 [2] => 2120 [3] => 2109 [4] => 2106 [5] => 9422 [6] => 11341 [7] => 2121 [8] => 6116 [9] => 2101 [10] => 208 [11] => 9423 [12] => 2117 [13] => 2119 [14] => 23581 [15] => 8952 [16] => 5269 [17] => 6535 )