สินค้าหมด

169 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11046' and ( pcharacter='85' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2101,6535,208,9423,9422,11341,8952,2106,2109,2121,846,6124,2117,2120,2373,6203,22100,2334 Array ( [0] => 2101 [1] => 6535 [2] => 208 [3] => 9423 [4] => 9422 [5] => 11341 [6] => 8952 [7] => 2106 [8] => 2109 [9] => 2121 [10] => 846 [11] => 6124 [12] => 2117 [13] => 2120 [14] => 2373 [15] => 6203 [16] => 22100 [17] => 2334 )