สินค้าหมด

169 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11046' and ( pcharacter='85' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6535,9422,6123,2117,2334,9423,5029,6203,2120,2373,846,8952,2106,11341,208,2119,2101,2109 Array ( [0] => 6535 [1] => 9422 [2] => 6123 [3] => 2117 [4] => 2334 [5] => 9423 [6] => 5029 [7] => 6203 [8] => 2120 [9] => 2373 [10] => 846 [11] => 8952 [12] => 2106 [13] => 11341 [14] => 208 [15] => 2119 [16] => 2101 [17] => 2109 )