สินค้าหมด

169 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11046' and ( pcharacter='85' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6116,2117,2120,6123,9423,2334,2119,8952,24725,9422,2373,22100,11341,6203,846,5269,2106,24011 Array ( [0] => 6116 [1] => 2117 [2] => 2120 [3] => 6123 [4] => 9423 [5] => 2334 [6] => 2119 [7] => 8952 [8] => 24725 [9] => 9422 [10] => 2373 [11] => 22100 [12] => 11341 [13] => 6203 [14] => 846 [15] => 5269 [16] => 2106 [17] => 24011 )