มีสินค้า

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11045' and ( pcharacter='156' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4134,11044,11450,3688,11451,21407 Array ( [0] => 4134 [1] => 11044 [2] => 11450 [3] => 3688 [4] => 11451 [5] => 21407 )