สินค้าหมด

89 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11042' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2602,13735,11209,15766,17035,19739,6439,482,9296,22146,22496,2755,3523,21702,9788,20547,3145,14460 Array ( [0] => 2602 [1] => 13735 [2] => 11209 [3] => 15766 [4] => 17035 [5] => 19739 [6] => 6439 [7] => 482 [8] => 9296 [9] => 22146 [10] => 22496 [11] => 2755 [12] => 3523 [13] => 21702 [14] => 9788 [15] => 20547 [16] => 3145 [17] => 14460 )