สินค้าหมด

89 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11042' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23365,15542,20298,9260,2997,24498,6989,10584,20265,13241,24333,2996,18461,5464,24258,9389,5350,19063 Array ( [0] => 23365 [1] => 15542 [2] => 20298 [3] => 9260 [4] => 2997 [5] => 24498 [6] => 6989 [7] => 10584 [8] => 20265 [9] => 13241 [10] => 24333 [11] => 2996 [12] => 18461 [13] => 5464 [14] => 24258 [15] => 9389 [16] => 5350 [17] => 19063 )